OVLÁDANIE - FUNKCIE:

MULTIAPLIKÁCIA OSOBNÝ PORADCA PROFI

 

1.1. PO INŠTALÁCII

VLOŽTE AKTIVAČNÝ KĽÚČ

VLOŽTE ÚDAJE

NAPÍŠTE PRIEZVISKO, MENO, ZVOĽTE POHLAVIE A ZADAJTE DÁTUM A ČAS NARODENIA

PRI ZADÁVANÍ DÁTUMU A ČASU VÁM ODPORÚČAME POUŹIŤ TLAČÍTKA  + / -  A TO Z DÔVODU,

ŽE NIEKTORÉ MOBILNÉ ZARIADENIE NEZAPÍŠU NAVOLENÉ HODNOTY DÁTUMU,

AK JE POUŽITÁ STREDNÁ ČASŤ KOMPONENTU DÁTUMOVNÍKA

NA ZÁVER KLIKNITE "OK" APLIKÁCIA SA SPUSTÍ

2. OVLÁDANIE - MENU ( 1 - 5 )

2.1. MENU  1 - VKLADANIE OSOBY

FUNKCIE :
1 - VYBRAŤ OSOBU
2 - PRIDAŤ NOVÚ OSOBU
3 - ODSTRÁNIŤ OSOBU
4 - UPRAVIŤ OSOBNÉ ÚDAJE
5 - IMPORTOVAŤ ZOZNAM OSÔB Z DOKUMENTU ( .txt )

6 - OTVORIŤ DOLNÉ  MENU -3 (Pomocné - alternatívne klikátko)

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU FARBOU

VYVOLÁTE MENU "VKLADANIE OSOBY"

 

2.2. MENU 2 - VÝBER OSOBY

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU FARBOU

VYVOLÁTE MENU "VÝBER OSOBY"

 

2.3. MENU 3 - POKROČILÉ OVLÁDANIE

FUNKCIE :
1 - VYTVORIŤ NOVÝ PROJEKT - NOVÝ SÚBOR S OSOBAMI
2 - OTVORIŤ INÝ - ĎALŠÍ PROJEKT
3 - UPRAVIŤ PROJEKT - PRÁCA S PROJEKTOM :
  Premenovať - možnosť zmeniť - upraviť názov projektu
  Importovať - možnosť načítať menný zoznam osôb z dokumentu( .txt )
  Exportovať - možnosť vytvoriť zo zoznamu osôb dokument ( .txt )
  na ďalšiu úpravu, zálohovanie, alebo na načítanie zoznamu do ďalšieho 
  mobilného zariadenia
  Vymazať - odstráni zvolený projekt zo zoznamu projektov
4 - ULOŽIŤ PROJEKT
5 - ZMENIŤ FARBY APLIKÁCIE
6 - SPUSTIŤ HORNÉ MENU 4 (Pomocné - alternatívne klikátko)

VYVOLANIE MENU 3 - ALTERNATÍVNY SPÔSOB

KLIKNITE ALEBO PODRŽTE TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU FARBOU VYVOLÁTE MENU "POKROČILÉ OVLÁDANIE"
--------------------------------------------------------------

AK MÁ VÁŠ MOBIL PROBLÉM S VYVOLANÍM MENU 3 ŠTANDARDNÝM SPÔSOBOM, POUŽITE ALTERNATÍVNY SPÔSOB.

SPUSTITE MEMU 1 A POMOCOU KLIKÁTKA  SO SYMBOLOM TROCH BODIEK SPUSTITE MENU 3

2.4. MENU 4 - POSUN V MESIACOCH

FUNKCIE :
1 - POSUN V MESIACOCH NAZAD
6 - POSUN V MESIACOCH VPRED
2 - MANUÁL / HELP
3 - ĎALŠIE APLIKÁCIE
4 - OBJEDNAŤ AKTIVAČNÝ KĽÚČ
5 - VLOŽIŤ AKTIVAČNÝ KĽÚČ

VYVOLANIE MENU 4 - ALTERNATÍVNY SPÔSOB

POKRAČOVANIE

POTIAHNUTÍM PRSTA Z HORNÉHO OKRAJA SMEROM DOLE

SPUSTÍTE "HORNÉ MENU 4"

--------------------------------------------------------------

AK MÁ VÁŠ MOBIL NA HORNOM OKRAJI OBRAZOVKY ZLOM, MÔŽE BYŤ PROBLEMATICKEJŠIE VYVOLAŤ POTIAHNUTÍM PRSTA " MENU 4".

PRE TO POUŽITE ALTERNATÍVNY SPÔSOB.

SPUSTITE "MEMU 3" A POMOCOU TLAČÍTKA SO SYMBOLOM ŠÍPKY SPUSTITE MENU 4

2.6. POSUN V MESIACOCH - ALTERNATÍVNY SPÔSOB

POTIAHNUTÍM PRSTA PO OBRAZOVKE SPRAVA DOĽAVA

POSÚVATE KONDICIOGRAM O MESIAC DOPREDU

 

POTIAHNUTÍM PRSTA PO OBRAZOVKE ZĽAVA DOPRAVA

POSÚVATE KONDICIOGRAM O MESIAC DOZADU

 

3. JEDNOTLIVÉ  APLIKÁCIE

3.1. KONDICIOGRAM - DENNÝ OSOBNÝ HOROSKOP

POTIAHNUTÍM PRSTA PO OBRAZOVKE ZHORA DOLE A NAOPAK

POSÚVATE POLE KONDICIOGRAMU PO JEDNOTLIVÝCH

TÝŽDŇOCH V MESIACI

 

KLIKNUTÍM NA JEDNOTLIVÉ DNI SA ZOBRAZUJE VPRAVO HORE TEXT, 

KTORÝ PRINÁLEŽÍ CHARAKTERU PRÍSLUŠNÉHO DŇA

 

DVOJKLIKOM ZVÄČŠUJETE TEXTOVÉ POLE

 

VYPÍNANIE TEXTU :

- OPÄTOVNÉ KLIKNUTIE NA TEN ISTÝ DEŇ TEXT SA VYPNE

- KLIKNUTÍM  V TEXTOVOM POLI NA TLAČÍTKO ZRUŠIŤ TEXT SA VYPNE

FUNKCIE ZVÄČŠENIE A ZMENŠENIE ZOBRAZOVANIA TEXTU :

 

1 DVOJKLIKOM NA PLOCHU TEXTU TEXT ZVÄČŠÍTE ALEBO

   NÁSLEDNE ZMENŠÍTE.

 

2 POHYBOM ROZTIAHNUTIE ALEBO STIAHNUTIE DVOCH PRSTOV

   TEXT ZVÄČŠÍTE ALEBO NÁSLEDNE ZMENŠÍTE.

VIAC INFO AKO POUŽÍVAŤ

BIORYTMUS REÁLNY  /  SKRESLENÝ

3.2. BIORYTMUS REÁLNY

POTIAHNUTÍM PRSTA PO OBRAZOVKE VPRAVO A  VĽAVO POSÚVATE 

KONTROLNÉ PRAVÍTKO NA POZÍCIU, KTORÚ POTREBUJETE

NAPRÍKLAD NA POZÍCIU, KDE SA KRIVKY KRÍŽIA V SPODNEJ ČASTI, 

POTOM SI PREČÍTATE DEŇ, V KTOROM SA TIETO KRIVKY KRÍŽIA

POHYB V MESIACOCH

SPUSTITE MENU 4, ŠIPKAMI VĽAVO A VPRAVO SA POHYBUJETE

V MESIACOCH DOZADU ALEBO DOPREDU

VIAC INFO AKO POUŽÍVAŤ

3.3. BIORYTMUS SKRESLENÝ 

POTIAHNUTÍM PRSTA PO OBRAZOVKE VPRAVO A  VĽAVO POSÚVATE 

KONTROLNÉ PRAVÍTKO NA POZÍCIU, KTORÚ POTREBUJETE,

NAPRÍKLAD NA POZÍCIU, KDE SA KRIVKY KRÍŽIA V SPODNEJ ČASTI

POTOM SI PREČÍTATE DEŇ, V KTOROM SA TIETO KRIVKY KRÍŽIA

POHYB V MESIACOCH

SPUSTITE MENU 4, ŠIPKAMI VĽAVO A VPRAVO SA POHYBUJETE

V MESIACOCH DOZADU ALEBO DOPREDU

VIAC INFO AKO POUŽÍVAŤ

3.4. POZNÁMKOVÝ BLOK

MÔŽETE SI PÍSAŤ POZNÁMKY KU KONKRÉTNEJ OSOBE NAPRÍKLAD ŠŤASTNÉ NÁHODY, PROBLÉMY, ÚNAVU, VEĽKÉ VÝDAVKY, KAZENIE SA SPOTREBIČOV, ATD

 

4. OSOBNÁ ENERGETIKA

 

KLIKNUTÍM NA OBLASŤ VYZNAČENÚ ČERVENOU FARBOU

SA DOSTANETE DO ČASTI OSOBNÁ ENERGETIKA

AKO POUŽÍVAŤ

Mnohí z vás si určite všimli, že sa pred narodeninami cítia veľmi unavení (čím starší ľudia, tým viac to pociťujú), alebo sa práve v tomto období môže prejaviť nejaké ochorenie, 

úraz, zdravotný problém. A určite ste si všimli často opakované slová 

"nedožité XX narodeniny".

Prečo sa to deje? Je to preto, lebo množstvo energie, ktorú má konkrétny človek počas 

roka k dispozícii, je u každého jedinca individuálna, ale práve počas narodením 

dosahuje svoje najnižšie hodnoty.

 

Tiež ste si iste všimli,, že niektorí ľudia sú skôr "denné typy", niektorí zasa "nočné typy" Denné typy ľudí "fungujú" dobre počas dňa, ale problém im spôsobuje, keď majú byť 

v noci dlhšie hore a veľmi ich vyčerpáva napríklad práca na nočné smeny.

Nočné typy naopak, sa ráno budia veľmi ťažko, radi dlho spia, počas dňa sa cítia viac-menej unavení, ale s príchodom večera a noci akoby sa prebúdzali a sú plní 

energie, práve vtedy majú chuť do práce (a ďalších aktivít). 

Deti aj dospelí nie a nie večer zaspať.

Práve toto totiž súvisí s hodinou nášho narodenia, pretože svoje najnižšie hodnoty, 

v rámci dňa, energia dosahuje práve v hodine nášho narodenia.

Je to v podstate veľmi jednoduché, ale často s ďalekosiahlymi následkami 

pre životy konkrétnych ľudí.

 

Všeobecne môžeme povedať, že poznáme dva stavy energie. Energia celková, to jest 

koľko energie máme k dispozícii v jednotlivých mesiacoch roka. A energia denná - doplnková, čiže s akým množstvom svojej energie môžeme počítať počas jednotlivých 

častí dňa - teda po hodinách. V zásade platí : ak stúpne energia nad 50 %, už sa cítime relatívne dobre, ale ak naopak klesne v danom období roka alebo v danom čase dňa 

pod 50 %, môžeme pociťovať únavu nielen fyzickú, ale aj psychickú. Samozrejme podmienkou správneho výpočtu a korektných informácií je uviesť správny dátum 

a čas narodenia (+/- 30 min).

 

Vľavo sa nachádza energetický stav konkrétnej osoby počas jednotlivých častí dňa

(hodiny) v aktuálnom dátume.

Vpravo sa nachádza energetický stav konkrétnej osoby počas jednotlivých častí roka (mesiace) v aktuálnom dátume.

Červená farba znamená, že energia rastie (od 1 % do 100 %).

Modrá farba znamená, že energia klesá (od 100 % do 1 %).

Priemerne zdravý človek zaregistruje, že má k dispozícii viac energie, keď červená farba prekročí cca 35 %. Samozrejme, čím je organizmus viac zaťažený a čím je človek starší, 

tým neskôr cíti príliv energie, napríklad až na 50 %-tách. A naopak, ak pokles, čiže 

modrá farba prekročí 50 %, môžeme zacítiť zníženú výkonnosť a rýchlejšiu únavu.

 

ZDRAVIE :

Ak dieťaťu po prebudení energia klesá, akoby stále nebolo naplno prítomné, musí sa 

viac sústrediť a musí vynaložiť oveľa viac energie na prácu v škole ako iné deti. 

Rovnako to platí aj pre dospelých ľudí. Organizmus týchto ľudí sa rýchlejšie opotrebováva, čo sa po rokoch prejavuje rýchlejším zostarnutím tela (vonkajší výzor - šediny, vrásky), 

ale, a to je horšie, aj rýchlejším zostarnutím konkrétnych orgánov.

 

ŠPORT, DOVOLENKA, CESTOVANIE :

Ak športujete preto, aby ste si zvýšili kondíciu a aktuálny stav vašej energie je nízky 

(zo dňa alebo z roku), určite si v tomto období svoju kondíciu nevylepšíte.

V takomto období je to viac či menej iba trápenie organizmu. Práve vtedy sa často

 potvrdí staré známe úsmevné príslovie "športom k trvalej invalidite". My by sme to iba 

trošku poopravili : "športom v nesprávnom čase k trvalej invalidite"Ale ak začnete 

s rozumom využívať túto aplikáciu, zistíte, že sa do vytúženej kondície dostanete

oveľa efektívnejšie a teda aj rýchlejšie. A zároveň, čo je však veľmi dôležité, 

sa minimalizuje riziko vzniku rôznych úrazov a zdravotných problémov.

Podobne to platí pri dovolenke, výletoch a pri cestovaní. Ak človek dopredu vie, 

s akým množstvom energie môže, v danom období, počítať, skontroluje si, v akej fáze 

sa nachádzajú jeho krivky - Biorytmus a akú majú tendenciu jeho jednotlivé dni - Kondiciogram (počas cesty, počas dovolenky, lyžovačky, horskej túry, či počas zoskoku padákom), môže sa vyhnúť mnohým nepríjemným a často nezvratným, život a zdravie ohrozujúcim, situáciám. A čo takto výber termínu na letný tábor pre vaše dieťa?

Váš "Osobný poradca do vrecka" vám pomôže rýchle a efektívne zmenežovať váš 

osobný aj pracovný život a tiež život ľudí, za ktorých ste zodpovední.

 

PRÍKLAD :

Predstavte si, že máte pred sebou náročnú prácu, musíte pracovať alebo učiť sa 

dlho do noci, máte pred sebou skúšky, prijímací pohovor, dlhú cestu, športový 

výkon, náročnú túru atd. 

Zároveň máte vo svojom Kondiciograme napríklad deň "KÁVA",

"ODDYCH" alebo "STOPKA", v Biorytme máte Fyzickú krivku na -50%, Emocionálnu  

krivku +95% a Intelektuálnu krivku na hodnote -70%.

Zároveň má vaša energetika počas dňa (09:10 hod) hodnotu klesajúcu (1%), 

počas roka rastúcu (25%), a aby sme to trošku pritvrdili, je napríklad

aj spln mesiaca.

 

ČO SA MÔŽE DIAŤ :

Počas takéhoto dňa, na dosiahnutie dobrého, alebo aspoň uspokojivého výsledku,  

človek minie podstatne viac životnej energie, ale zároveň, ani o tom nevie, 

mu to odčerpáva aj zásoby šťastia a zdravia a preto, na konci dňa, výsledok vôbec 

nemusí byť taký uspokojivý ako sa nám na prvý pohľad zdá, práve naopak.  

Človek je unavený, vystresovaný a frustrovaný, čo sa samozrejme môže preniesť 

do nasledujúceho dňa, nehovoriac o tom, že sa tieto negatívne tendencie stále 

nasčítavajú.

 

A takto sa to môže diať počas dlhšieho obdobie. Napríklad ste sa vy, váš partner alebo vaše dieťa narodili o 11:15 (doobeda) - nočný typ. Samozrejme, človek musí chodiť pravidelne do práce alebo vstávať každé ráno do školy a učiť sa. Toto je ale permanentná záťaž na organizmus a po určitej dobe sú už výsledky tejto záťaže zrejmé. Dochádza 

k rýchlejšej únave, k zdravotným problémom, ku strate koncentrácie a pamäte, 

k rýchlejšiemu starnutiu organizmu, a tiež môže dochádzať k rôznym poruchám 

v správaní, v učení a ku psychickým excesom.

 

Keď si k tomu pridáme ešte fyzicky alebo psychicky náročnú prácu, podávanie 

športových výkonov, dlhú cestu, náročnú túru, ... (činnosti, ktoré si vyžadujú vyššiu 

mieru sústredenia a preto majú aj podstatne vyššiu spotrebu energie), výsledkom 

môže byť úraz, havária alebo iná nepríjemná udalosť. 

Nie každý sa narodil pod šťastnou hviezdou - v dobrom roku, v dobrom dátume, 

v dobrom čase, v dobrej fáze mesiaca, do dobrého prostredia, a s vynikajúcimi 

zdravotnými predpokladmi.

 

Preto je načase začať si viac menežovať svoje osobné aj pracovné aktivity, skrátka

naučiť sa čo najlepšie využívať svoje predpoklady v danom období, a naučiť sa 

čo najlepšie využívať aj možnosti a tendencie daného dňa. Je načase začať efektívne pracovať so svojou celkovou energiou a nehazardovať so svojim šťastím, 

zdravím a životom.

 

Plánujte alebo presuňte si dôležité a náročné činnosti na vhodnejšie dni. 

Dni, v ktorých máte odpočívať a regenerovať svoj organizmus, využite 

čo najefektívnejšie pre seba (sauna, wellness, masáže, oddych, prechádzky v prírode, ...). Naopak, na to, aby ste sa dostali do dobrej kondície (fyzickej, psychickej alebo 

zdravotnej) využívajte dni na to určené.

 

Teraz si prestavte takto individuálne menežovanú liečbu akéhokoľvek ochorenia  

s presnosťou na konkrétneho jedinca, jeho individuálne biologické pochody 

a s presnosťou na konkrétny orgán. 

Takúto aplikáciu budete mať onedlho tiež k dispozícii.

 

Apropó, viete že toto všetko funguje nielen u ľudí, ale aj u zvierat, napríklad u vašich domácich miláčikov, u závodných koní, ... ?

 

4.1. OSOBNÁ ENERGETIKA POČAS DŇA

PODMIENKOU SPRÁVNEHO VÝPOČTU JE

PRESNÝ ČAS VÁŠHO NARODENIA (+/- 30 min)

 

BEŽEC OZNAČUJE AKTUÁLNY STAV VAŠEJ ENERGIE V (%),

MÔŽETE HO POSÚVAŤ DOPRAVA A DOĽAVA

 

HODNOTA ENERGIE V (%) SA MENÍ A ZÁROVEŇ UKAZUJE

STAV ENERGIE V ZÁVISLOSTI OD ČASU POČAS DŇA.

SYMBOL OSOBY SA VYPĹŇA FARBOU PODĽA TOHO, KOĽKO ENERGIE MÁ OSOBA K DISPOZÍCII,  A ČI ENERGIA STÚPA ALEBO KLESÁ

 

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO VYSVIETENÉ ČERVENOU FARBOU

SA ZNOVU ZOBRAZÍ STAV ENERGIE  AKTUÁLNEJ HODINY

4.2. OSOBNÁ ENERGETIKA POČAS ROKA

PODMIENKOU SPRÁVNEHO VÝPOČTU JE

PRESNÝ DÁTUM VÁŠHO NARODENIA

 

BEŽEC OZNAČUJE AKTUÁLNY STAV VAŠEJ ENERGIE V (%),

MÔŽETE HO POSÚVAŤ DOPRAVA A DOĽAVA

 

HODNOTA ENERGIE V (%) SA MENÍ A ZÁROVEŇ UKAZUJE

STAV ENERGIE V ZÁVISLOSTI OD AKTUÁLNEHO DÁTUMU.

SYMBOL OSOBY SA VYPĹŇA FARBOU PODĽA TOHO, KOĽKO ENERGIE MÁ OSOBA K DISPOZÍCII,  A ČI ENERGIA STÚPA ALEBO KLESÁ

 

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO VYSVIETENÉ ČERVENOU FARBOU

SA ZNOVU ZOBRAZÍ STAV ENERGIE AKTUÁLNEHO DÁTUMU

4.3. OSOBNÁ CHARAKTERISTIKA ZO DŇA NARODENIA

MESAČNÉ ZNAMENIE ( YIN )

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO VYSVIETENÉ ČERVENOU FARBOU

SPUSTÍTE TEXT CHARAKTERISTIKA OSOBY ZO DŇA NARODENIA

( MESAČNÉ ZNAMENIE - YIN )

PÔSOBÍ VIAC NA ŽENY A YINOVÝCH MUŽOV

FUNKCIE :

ZAPNUTIE, VYPNUTIE, ZVÄČŠENIE A ZMENŠENIE ZOBRAZOVANIA TEXTU 

 

1 ZAPNUTIE A VYPNUTIE - KLIKNITE NA  ČERVENÉ KLIKÁTKO 

   (OBRÁZOK VĽAVO)

 

2 DVOJKLIKOM NA PLOCHU TEXTU TEXT ZVÄČŠÍTE ALEBO

   ZMENŠÍTE

 

3 ROZTIAHNUTÍM ALEBO STIAHNUTÍM DVOCH PRSTOV

   TEXT ZVÄČŠÍTE ALEBO ZMENŠÍTE

4.4. OSOBNÁ CHARAKTERISTIKA Z MESIACA A ROKU NARODENIA

SLNEČNÉ ZNAMENIE KLASICKEJ ASTROLÓGIE KOMBINOVANÉ SO ZNAMENÍM ČÍNSKEHO LUNÁRNEHO ROKU ( YANG / YIN )

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO VYSVIETENÉ ČERVENOU FARBOU

SPUSTÍTE TEXT CHARAKTERISTIKA OSOBY Z MESIACA A ROKU NARODENIA

( ZNAMENIE KOMBINOVANÉ - YANG / YIN )

PÔSOBÍ VIAC NA MUŽOV A YANGOVÉ ŽENY

FUNKCIE :

ZAPNUTIE, VYPNUTIE, ZVÄČŠENIE A ZMENŠENIE ZOBRAZOVANIA TEXTU 

 

1 ZAPNUTIE A VYPNUTIE - KLIKNITE NA ČERVENÉ KLIKÁTKO 

   (OBRÁZOK VĽAVO)

 

2 DVOJKLIKOM NA PLOCHU TEXTU TEXT ZVÄČŠÍTE ALEBO

   ZMENŠÍTE.

 

3 ROZTIAHNUTÍM ALEBO STIAHNUTÍM DVOCH PRSTOV

   TEXT ZVÄČŠÍTE ALEBO ZMENŠÍTE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

info@moja-apka.sk

© Hermes All rights reserved