SOFTWARE & APPLICATIONS

  HERMES FENG SHUI s.r.o.

  Koceľova 1105/1

  94901 Nitra

  IČO: 44831391

  DIČ: 2022856671  

  ---------------------------------------
  Division: HERMES Soft
  
KONTAKTY :

  e-mail : info@moja-apka.sk

  
  
 
 

VOLITEĽNÉ FARBY MOBILNEJ APLIKÁCIE

Neobmedzené množstvo voliteľných farebných odtieňov vašej Aplikácie

 
 

AKO NA TO ?

 Ovládanie sa môže mierne líšiť v závislosti od typu zariadenia

 

Prejdite do časti "Zmeniť farby"

KLIKNITE ALEBO 
    PODRŽTE TLAČÍTKO
 

 

SPUSTÍ SA MENU 
   
 

 

KLIKNITE NA PALETKU

   

   

 

 

SPUSTÍ SA FUNKCIA NASTAVENIA FARIEB

 

 

Zvoľte "Pozadie", prejdite prstom na farebnú paletu a posúvaním po nej určite farbu pozadia

 

 

Zvoľte "Prechod", rovnakým spôsobom ako vyššie zvoľte farbu prechodu

 

 
Zvoľte "Text", rovnakým spôsobom ako vyššie zvoľte farbu textu

Zvoľte "OK" a prejdete do aplikácie, ktorá je už nastavená v nových farbách

UKÁŽKA

Pri určovaní farieb sa môžete vrátiť späť na predchádzajúcu farbu

Ak zvolíte "Klubové farby", aplikácia sa nastaví na svoje predvolené farby

 

UKÁŽKA

   

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

info@moja-apka.sk

© Hermes All rights reserved