Moja-Apka.SK Software
komplexné profesionálne riešenie pre Vás a Váš priestor

SOFTVÉR

  Software
  SUPPORT
  
 
 
 KONTAKTY:

 HERMES FENG SHUI, s.r.o.

  Koceľova 1105/1

  94901 Nitra

  IČO: 44831391

  DIČ:2022856671

 +421 905 479 695

 +421 911 721 995
 podpora@fengshui.sk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW - OSOBNÝ PORADCA

Osobný Poradca je unikátny numerologicko-astrologicko-feng shui softvér pre laikov i odborníkov.

Je určený pre všetkých bez obmedzenia veku, pohlavia a sexuálnej orientácie.

Obsahuje cca 200 strán analyzačných textov. Je veľmi priateľský k svojim užívateľom – ovládanie je jednoduché a prehľadné, všetky charakteristiky a analýzy sú štylizované jednoducho a zrozumiteľne.

Obsahuje tlač vybraných rozborov a analýz spolu, alebo po jednotlivých častiach

Ponúka komplexné analýzy a rozbory osôb, partnerských vzťahov a pracovných skupín z pohľadu

3 systémov numerológie a 2 systémov astrológie + obsahuje množstvo ďalších systémov a informácií

Obsahuje Učebnicu feng shui – diel I.

PRE NEOBMEDZENÝ POČET OSÔB

 

Čo všetko tento softvér dokáže

Určí 4 piliere osudu, živlové rozloženie a pomer Yin-Yang osoby

Vypočíta presné Gua (Kua) číslo osoby na základe 4 pilierov osudu, vypíše charakteristiku podľa Gua,

Určí priaznivé a nepriaznivé smery osoby podľa feng shui

Určí predpovede pre analyzovanú osobu podľa čísla roka a čísla mesiaca z čínskej astrológie

Vypíše charakteristiky osoby podľa jej energetických čísel

Určí a vypíše partnerskú zhodu podľa Gua čísel, podľa živlu zvieraťa a živlu nebeských kmeňov

Vypíše charakteristiku životného čísla, psychického čísla, aktuálneho životného cyklu a aktuálneho roku pre analyzovanú osobu podľa klasickej numerológie

Vypíše charakteristiky fyzického, mentálneho a emocionálneho čísla pre analyzovanú osobu podľa špeciálnej východnej numerológie mena

Určí partnerskú zhodu podľa klasickej numerológie a východnej numerológie mena

Vypíše predpoklady na aktuálny deň, mesiac a rok pre analyzovanú osobu

Vypíše charekteristiku osoby podľa znamenia z klasickej astrológie, čínskej astrológie a kombinovanej astrológie

Vypíše charakteristiky osoby podľa špeciálnych systémov čínskej astrológie – pre život a povolanie

Vypíše predpovede pre analyzovanú osobu podľa aktuálneho roku, podľa 9 hviezd a podľa Božstva roku z čínskej astrológie

Vypíše charakteristiku partnerskej zhody podľa čínskej astrológie

Vypíše charakteristiku podľa mesačného znamenia zo dňa narodenia analyzovanej osoby

Určí energetické minimum a maximum analyzovanej osoby v rámci dňa a roka

Určí možné oslabenie konkrétnych orgánov podľa slnečného a mesačného znamenia

Vypočíta osobný denný kondiciogram podľa čínskej astrol. a vypíše charakteristiky pre jednotlivé dni

Vypočíta a zobrazí osobný biorytmus analyzovanej osoby

Určí farebné a zvukové spektrum mena podľa Kabaly – dá sa zahrať

Určí životný cieľ osoby a vypíše charakteristiku podľa Kabaly

Určí najvhodnejšie povolania pre osobu podľa Kabaly

Určí predpoklady na ľubovolne vybrané povolania pre osobu podľa Kabaly

Určí veľmi presnú partnerskú zhodu podľa Kabaly

Obsahuje Feng shui Meter – priaznivé rozmery do interiéru aj exteriéru, zlatý rez, rozmery šperkov

a amuletov

Obsahuje veštbu I-Ting, Lo shu mriežky jednoduché a zložité, Cisársku kombinačnú tabuľku

Obsahuje veštbu pomocou tarotových aj cigánskych kariet

Určí najvhodnejšie termíny pre jednotlivé stavebné úkony

Určí energiu jednotlivých orgánov

Určí vhodné a nevhodné termíny pre jednotlivé úkony

Obsahuje Gregoriánsky, čínsky aj židovský kalendár

Obsahuje lištu nástrojov v ktorej nájdete okrem iného aj všeobecne priaznivé a nepriaznivé termíny

 

 

 

 

   

Feng Shui MASTER

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

© Hermes, 1998-2015 All rights reserved